Odstąpienie od pobierania niektórych opłat za trzeci kwartał 2020 roku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. podjął uchwałę w sprawie odstąpienia w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. od naliczania opłaty z tytułu utrzymywania środków w systemie gwarantowania rozliczeń, o której mowa w pkt. III. 3.1 Tabeli opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), w zakresie wpłat Członków Izby z tytułu depozytów transakcyjnych oraz depozytów zabezpieczających. 
Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziecie Państwo w zakładce Tabela opłat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Ryzykiem IRGiT (e-mail:

, telefon: +48 22 341 98 20).