Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT SA podjął uchwały dotyczące obniżenia i odstąpienia od pobierania następujących opłat:

  • Odstąpienie od pobierania opłaty rocznej za udział w rynku terminowym, na którym przedmiotem obrotu są Prawa Majątkowe ŚP (sekcja II pkt 3 Tabeli Opłat)
  •  Obniżenie opłaty za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward, których przedmiotem są Prawa Majątkowe ŚP zawartych na giełdzie lub poza giełdą (sekcja II pkt 8 Tabeli Opłat)
  • Obniżenie opłaty od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń, o której mowa w punkcie 3.1, sekcji III Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) - w odniesieniu do wpłat Członków Izby na rachunki Izby, o których mowa w pkt 15.1.1 (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w pkt 15.1.3 (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.. (sekcja III pkt 3.1 Tabeli Opłat)
  • Odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe (sekcja III pkt 3.2 Tabeli Opłat)
  • Odstąpienie od pobierania opłaty od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych (sekcja III pkt 11 Tabeli Opłat)

Szczegółowe informacje na temat wszystkich obniżek, w tym nowe wysokości opłat oraz daty trwania promocji znajdziecie państwo w zakładce „Tabela Opłat”.