Kolejne rozliczenie transakcji zawartych na Rynku Terminowym Praw Majątkowych

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. dnia 25 maja 2017 roku dokonała kolejnego rozliczenia transakcji z Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM). Rozliczenie dotyczyło instrumentu OZE_05-17, dla którego Izba zarejestrowała łącznie 184 transakcji, odpowiadających 710 kontraktom (710 mln Praw Majątkowych), o łącznej wartości netto przekraczającej 29,6 mln zł (wartości liczone dwustronnie).

 

Dostawa Praw Majątkowych została przeprowadzona poprzez ich przeksięgowanie  w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, a płatność została wykonana za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych Członków Izby i rachunku Izby  prowadzonych we współpracujących z IRGiT Bankach Płatnikach.

 

Rynek Terminowy Praw Majątkowych został uruchomiony przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych 12 stycznia 2016 roku. Na RTPM notowane są jednocześnie 4 serie kontraktów, a rozliczenie odbywa się dwa razy do roku, w maju i w listopadzie.