Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Raporty PQD jako narzędzie zwiększające transparentność systemu zabezpieczeń dla Towarowej Giełdy Energii.

Informacja prasowa

  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozpoczyna raportowanie informacji, parametrówi statystyk z obszaru zarządzania ryzykiem.
  • Proces ten będzie realizowany w cyklach kwartalnych w międzynarodowym formacie przeznaczonym dla izb rozliczeniowych, zgodnie z wytycznymi Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties (PQD).

Wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych
(CPMI-IOSCO). Dane publikowane na stronie internetowej IRGiT będą obejmowały m.in.: zagregowane statystyki dotyczące poziomu rozliczanych transakcji i statystyki związane z łącznymi poziomami zgromadzonych zabezpieczeń, komunikaty o ekspozycji na ryzyko kredytowe, szczegółowe parametry modelu zabezpieczeń, a także informacje o strukturze członków izby.

W ramach rozwoju naszej oferty mocno koncentrujemy się na zwiększaniu przejrzystości stosowanych przez nas systemów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie izb rozliczeniowych jest dość skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na wspieraniu klientów w lepszym zrozumieniu naszego działania na poziomie szczegółowym. Jestem przekonany, że raporty PQD, staną się istotnym narzędziem pozwalającym na dokładną analizę skali ryzyka, jak również na ocenę poszczególnych modeli wykorzystywanych w ramach systemu zarządzania nim. Wierzę, że nowo uruchomione narzędzie stanie się źródłem informacji dla naszych Członków, regulatorów, współpracujących banków, zagranicznych partnerów biznesowych i stowarzyszeń międzynarodowych, w których funkcjonujemy – powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

Sposób udostępniania danych będzie zgodny z wystandaryzowanym formatem, opracowanym przez międzynarodowe stowarzyszenia izb rozliczeniowych, przy czym zbiorcze statystyki wszystkich instytucji publikujących raporty są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH i Światowego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności klientom IRGiT, a także dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do sposobu przekazywania informacji umożliwi porównanie do innych izb rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w CCP12.

Dla wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów dotyczących nowego modelu raportowania IRGiT planuje zorganizować dedykowane webinarium w dniu 29 lipca 2021 roku.