Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) wspólnie z Towarową Giełdą Energii (TGE) podjęły decyzję o przedłużeniu Programu „Maker-Taker” na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.
  • Poziom obniżenia opłat za rejestrację instrumentów objętych programem został zwiększony z 50% do 75%.

W związku z decyzją podjętą w ramach Grupy Kapitałowej TGE odnośnie przedłużenia Programu „Maker-Taker”, Zarząd IRGiT podjął uchwałę w sprawie kontynuacji obniżenia opłaty za rejestrację pozycji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie energii elektrycznej dla inicjatora transakcji („Originator”), jednocześnie redukując wysokość opłaty określonej w Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej o 75%. Obniżenie opłat dotyczyć będzie instrumentów terminowych na energię elektryczną określonych przez TGE zgodnie z Regulaminem Programu „Maker-Taker” i będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Wysoki poziom płynności na rozliczanych rynkach ma bardzo istotne znaczenie dla Izby – z jednej strony pozwala na uzyskanie dokładniejszej wyceny notowanych instrumentów, co z kolei przekłada się na możliwość wyznaczania poziomu wymaganych zabezpieczeń z większą precyzją, z drugiej strony umożliwia bardziej efektywne zamknięcie pozycji Członków w przypadku uruchomienia procesu obsługi niewypłacalności. Doskonale zdajemy też sobie sprawę z korzyści wynikających dla rynku, dlatego wspólnie z TGE zamierzamy aktywnie angażować się w działania mające na celu wsparcie rozwoju płynności na rynkach rozliczanych przez Izbę” - powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

Szczegółowy komunikat operacyjny