Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

W ślad za informacją przekazaną podczas posiedzenia Rady Rynku w dniu 27 października br., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”) informuje o planowanych na 2023 rok zmianach w zakresie opłat w Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), (dalej „Regulamin”). Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowych stawek opłat:

 • opłata roczna za działalność na rachunek klientów – zmianie ulega sposób naliczania opłaty, wprowadzona zostaje opłata od każdego klienta: 1000 PLN; pkt. 1.2. sekcja I. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych:
  • (Wariant I): 0,08 PLN za 1 MWh; pkt 4.1 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
  •  (Wariant II): 0,16 PLN za 1 MWh; pkt 4.2. sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
  • (Wariant III): 0,36 PLN za 1 MWh; pkt 4.3 II. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata za rejestrację pozycji, których przedmiotem jest energia elektryczna na kontach ewidencyjnych Izby: 0,04 PLN za 1 MWh; pkt 5.1 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata za rozliczenie i rozrachunek pozycji na kontraktach forward, których przedmiotem jest energia elektryczna zawartych na giełdzie lub poza giełdą:
  • (Wariant I): 0,04 PLN za 1 MWh ; pkt 6.1 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
  • (Wariant II): 0,12 PLN za 1 MWh; pkt 6.2 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
  • (Wariant III): 0,20 PLN za 1 MWh; pkt 6.3 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych zabezpieczeń): 200 PLN za rejestrację; pkt 4. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych: 200 PLN za miesiąc, pkt 5. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata roczna za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech): 300 PLN za dostęp; pkt 8. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu
 • zostaje wprowadzona opłata roczna za dostęp techniczny do systemu rozliczeniowego: 1000 PLN za dostęp; nowy pkt 8a. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu
 • opłata roczna za dostęp  do systemu db-direct Internet do podglądu środków deponowanych przez Członków Izby w systemie gwarantowania rozliczeń IRGiT (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech): 300 PLN za dostęp; pkt 9. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu.

Zmiany wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w terminie określonym przez Zarząd, o czym poinformujemy Państwa w osobnym mailu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: @email