Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2023, uprzejmie przypominamy o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna na rok 2024.

Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji. Deklarację opatrzoną podpisem kwalifikowanym, kopię deklaracji podpisanej tradycyjnie prosimy przesłać na adres @email najpóźniej do dnia 15 grudnia 2023 roku. Dokument w wersji papierowej prosimy przesłać na adres IRGiT S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Faktura VAT zostanie wystawiona w styczniu 2024 roku.

Uwaga!

W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy (Regulamin GIR, Rynek towarowy, § 58, ust. 2).