Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2021, przypominamy o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres @email do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Faktura VAT zostanie wystawiona w styczniu 2022 roku.

Uwaga!

W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy (Regulamin GIR, Rynek towarowy, § 58, ust. 2).