Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2021 rok

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2020, przypominamy o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres

do dnia 10 grudnia 2020 roku.

Jeśli jest wymagana faktura proforma, prosimy o taką informację.

Wpłaty za opłatę roczną prosimy dokonywać do dnia 31 grudnia 2020 roku na rachunek bankowy IRGiT prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o numerze:

IBAN: PL81 1240 6292 1111 0010 7861 4988

Uwaga!

W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy (Regulamin GIR, Rynek towarowy, § 58, ust. 2).