Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2020 rok

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2019, przypominamy o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna.
Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres

do dnia 18 grudnia 2019 roku.
Oryginał dokumentu prosimy przesłać na adres korespondencyjny Spółki:

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4 (wejście D)
00-498 Warszawa

Wpłaty za opłatę roczną prosimy dokonywać do dnia 31 grudnia 2019 roku na rachunek bankowy Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o numerze:

IBAN: PL81 1240 6292 1111 0010 7861 4988

 

Uwaga!

W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy (Regulamin GIR, Rynek towarowy, § 58, ust. 2).

Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2020 rok