Rozliczenia i fakturowanie

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oferuje usługę rozliczenia i rozrachunku transakcji świadczoną przez Dział Rozliczeń i Rozrachunku (DRR).

W konsekwencji rozliczenia transakcji zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w oparciu o system dostarczany przez NASDAQ OMX, DRR ustala wartość przepływów pieniężnych z tytułu dostawy towarów giełdowych oraz z tytułu aktualizacji wymaganych zabezpieczeń. Jednocześnie, w ramach świadczenia usługi przeprowadzania rozrachunku IRGiT bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelną realizację płatności oraz dostawę fizyczną towarów zakupionych przez Członków Izby.

Wszystkie rozrachunki przeprowadzone w ramach rozliczeń, zostają udokumentowane poprzez wystawienie faktur. Harmonogram wystawiania faktur jest zgodny z harmonogramem przeprowadzanych rozrachunków pieniężnych.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oferuje również darmową usługę samo fakturowania, która umożliwia dostęp do wszystkich wystawionych faktur poprzez Platformę do Udostępniania Faktur.