Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Logowanie

X-Stream Clearing Workstation

X-Stream Clearing Workstation to udostępniona Członkom Izby aplikacja umożliwiająca dostęp do przedstawionych w przejrzysty sposób informacji dotyczących zawartych transakcji oraz import raportów prezentujących szczegółowe wartości rozliczeniowe.

Dostęp do raportów rozliczeniowych możliwy jest po zalogowaniu do aplikacji X-Stream Clearing Workstation przy użyciu dowolnej przeglądarki, która wykorzystuje .NET w wersji przynajmniej 4.5. (polecana aktualna).

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Biuro Techniczne

Ważne linki

X-Stream Clearing Workstation

Platforma .NET Framework

Instrukcja do API

Login i hasło do systemu nadawane są na wniosek Członka Izby skierowany do Biura Rozwoju i Obsługi Członków na adres mailowy: @email.

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków