Zarządzanie ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem w Izbie Rozliczeniowej jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach prowadzonych przez TGE, na pozagiełdowych rynkach towarów oraz na rynku instrumentów finansowych.

W skład systemu gwarantowania zabezpieczeń wchodzą między innymi: depozyty zabezpieczające, depozyty transakcyjne, jak również fundusz gwarancyjny.

Poszczególne elementy systemu zostały szerzej omówione na odpowiednich podstronach.