Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to jedno z najważniejszych zadań w Izbie Rozliczeniowej.

Za poprawność działania systemu zabezpieczeń odpowiada Dział Zarządzania Ryzykiem.

Celem zarządzania ryzykiem w izbie rozliczeniowej jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach prowadzonych przez TGE, na pozagiełdowych rynkach towarów oraz na rynku instrumentów finansowych.

W skład systemu gwarantowania zabezpieczeń wchodzą między innymi; depozyty zabezpieczające, depozyty transakcyjne, jak również fundusz gwarancyjny.

Poszczególne elementy systemu zostały szerzej omówione na odpowiednich podstronach.