Rozliczenia

Izba Rozliczeniowo Rozrachunkowa oferuje usługę rozliczenia transakcji świadczoną przez Dział Rozliczeń i Rozrachunku (DRR).

W konsekwencji wykonania procesu rozliczeń transakcji zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w oparciu o system dostarczany przez NASDAQ OMX, DRR ustala wartość przepływów pieniężnych (codziennie) z tytułu wyrównania do rynku (Mark-To-Market), z tytułu aktualizacji wymaganych zabezpieczeń oraz (w cyklu miesięcznym) z tytułu ostatecznego rozliczenia kontraktów futures.

IRGiT bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelną realizację płatności.