Rozliczenia

 

Izba Rozliczeniowo Rozrachunkowa oferuje usługę rozliczenia transakcji świadczoną przez Dział Rozliczeń i Rozrachunku (DRR).

W konsekwencji wykonania procesu rozliczeń transakcji zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w oparciu o system dostarczany przez NASDAQ OMX, DRR ustala wartość przepływów pieniężnych (codziennie) z tytułu zawartych transakcji oraz z tytułu aktualizacji wymaganych zabezpieczeń.

IRGiT bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelną realizację płatności.