Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

W skład Komitetu ds. Ryzyka wchodzą:

  • Przedstawiciel Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych – Tomasz Wieczorek (Przewodniczący Komitetu)

  • Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii – Leszek Prachniak

  • Przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią – Arkadiusz Wronka

  • Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie – Robert Sikorski

  • Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich – Iwona Ustach

  • Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa – Katarzyna Piłat

  • Przedstawiciel Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii - Olga Dzilińska-Pietrzak

  • Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan – Maciej Maciejko

  • Przedstawiciel European Federation of Energy Traders - Paweł Lont

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: