Uchwały

Uchwały w sprawie Funduszy Gwarancyjnych:

Pozostałe uchwały:

  • w sprawie ustalenia limitów koncentracji dla zabezpieczeń składanych w formie Praw Majątkowych i Uprawnień do Emisji

  • w sprawie określenia algorytmu wyznaczania wartości i trybu regulacji depozytu historycznego oraz określenia listy typów instrumentów, w odniesieniu do których stosowany jest depozyt historyczny

  • w sprawie trybu przekazywania Członkom Izby pożytków z tytułu odsetek od środków pieniężnych utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń

  • w sprawie określenia zasad kompensacji depozytów wstępnych i zasad kompensacji depozytów uzupełniających dla Członków Grup energetycznych