Uchwały

Pozostałe uchwały:

  • w sprawie określenia zasad kompensacji depozytów wstępnych i zasad kompensacji depozytów uzupełniających dla Członków Grup energetycznych.

  • w sprawie przeniesienia środków finansowych zgromadzonych na subkontach Rachunku depozytów transakcyjnych i subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających w Banku Płatniku Izby.