Tabela opłat

 • Tabela opłat

 • Szczegółowe Zasady Naliczania Opłat

 • Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2019 rok

 • Promocje:

   

  Obniżenie opłaty od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń, o której mowa w punkcie 3.1, sekcji III Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) - w odniesieniu do wpłat Członków Izby na rachunki Izby, o których mowa w pkt 16.1.1 (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w pkt 16.1.3 (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.. (sekcja III pkt 3.1 Tabeli Opłat)
  Opłata naliczana będzie w wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z Tabelą Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy), termin obowiązywania promocji: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (Uchwała Zarządu Nr 102/21/03/2019)

  Odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe (sekcja III pkt 3.2 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 0,02%, jednakże nie więcej niż 30 000 zł, termin obowiązywania promocji: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (Uchwała Zarządu Nr 05/01/01/2019)

  Odstąpienie od pobierania opłaty od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych (sekcja III pkt 11 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 0,01% od wartości kwoty kompensacji, termin obowiązywania promocji: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (Uchwała Zarządu Nr 102/21/03/2019)

  Odstąpienie od pobierania opłaty za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania (sekcja III pkt 13. Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 10 PLN za każdy dokument, termin obowiązywania promocji: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (Uchwała Zarządu Nr 103/21/03/2019)

  Obniżenie płaty za rejestrację Pozycji, których przedmiotem jest energia elektryczna na kontach ewidencyjnych Izby (sekcja II pkt 5.1 Tabeli Opłat)
  (Uchwała Zarządu Nr 04/01/01/2019)