Lista banków

Bankiem współpracującym z Izbą jako BPI (Bank Płatnik Izby) jest Deutsche Bank Polska S.A.

Bankami współpracującymi z Izbą jako BPCI (Banki Płatniki Członków Izby) są:

  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.
  • mBank S.A.
  • Deutsche Bank Polska S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  • Getin Noble Bank S.A. *
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.

Podana powyżej lista, nie jest listą zamkniętą. W związku z tym, IRGiT zaprasza nowe banki do nawiązania współpracy w zakresie pełnienia funkcji BPCI (Banku Płatnika Członka Izby). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres:

 

* Funkcja BPCI wyłącznie dla spółek z grupy kapitałowej GNB