Tabela opłat

 • Tabela opłat

 • Promocje:

  Obniżenie opłaty rocznej wnoszonej przez uczestnika rozliczającego od jednego portfela kont ewidencyjnych (sekcja I pkt 1.2 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 5000 PLN, nowa kwota 100 PLN, termin obowiązywania promocji: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 297/87/12/2017)

  Odstąpienie od pobierania opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi stanowiącymi wkłady Uczestników Izby do systemu gwarantowania rozliczeń deponowanymi przez Uczestników Izby na rachunkach depozytów transakcyjnych i depozytów zabezpieczających (sekcja III pkt 3 Tabeli Opłat)
  Termin obowiązywania promocji: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 95/25/03/2018).

  Obniżenie opłaty za utworzenie dodatkowego dostępu do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (powyżej 5) (sekcja III pkt 7 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 200 PLN, nowa kwota 10 PLN, termin obowiązywania promocji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 299/87/12/2017)