O firmie

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

Rozliczenia i rozrachunek

Izba prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i własne modele rozrachunku.

Podczas procesu rozliczeń ustalana jest wartość zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej transakcji, następnie wartości te są łączone i ustalone zostaje ostateczne saldo płatności.

Rozrachunek polega na automatycznym uznawaniu bądź obciążaniu rachunków bankowych stron transakcji giełdowych. 

Regulacje dostaw

Dostawy energii elektrycznej i gazu realizowane są przez wyspecjalizowane instytucje operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu. 

Bezpieczeństwo

IRGiT pełni bardzo ważną funkcję dla giełd towarowych i uczestników tych rynków. Zarządza ryzykiem rynkowym, identyfikując zarówno ogólne ryzyka, związane z rynkiem danych towarów, jak i ryzyka powiązane z poszczególnymi uczestnikami rynków. IRGiT dbając o bezpieczeństwo rynków towarów notowanych na giełdzie towarowej stale monitoruje uczestników tych rynków.

Misja IRGiT S.A.

Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznej i terminowej realizacji transakcji zawieranych przez naszych klientów. Jako zaangażowany zespół wspólnie z TGE wspieramy rozwój rynków giełdowych uwzględniając potrzeby uczestników rynku.

Wizja IRGiT S.A.

Będziemy rozwijać i udoskonalać naszą ofertę mając na względzie międzynarodowe standardy rozliczeń i oczekiwania klientów.

Wartości IRGiT S.A.

  • Niezawodność i Bezpieczeństwo – rozwijamy nasze kompetencje oraz systemy i procedury, by w sposób bezpieczny i niezawodny realizować zadania.
  • Profesjonalizm – działamy skutecznie, w sposób zaangażowany, zgodnie ze standardami obowiązującymi izby rozliczeniowe, cały czas podnosząc jakość usług.
  • Otwartość i Współpraca – tworzymy nasze  relacje z klientami w oparciu o dobre i etyczne praktyki  biznesowe, a relacje wewnętrzne w oparciu o odpowiednią atmosferę pracy, uprzejmość, wsparcie, dzielenie się wiedzą i budowanie zgranego zespołu specjalistów.
  • Odpowiedzialność - jesteśmy organizacją zrównoważoną, otwartą na nowe pomysły i rozwiązania. Stosujemy zasady CSR. Czerpiemy siłę z różnorodności i zaangażowania naszych pracowników, wspólnie rozwijając nasze możliwości i kompetencje.