Akcjonariat

Towarowa Giełda Energii S. A. – posiada 100 % udziałów