Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 16 grudnia 2020 roku

16 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • Zapoznanie ze statusem prac w zakresie zmiany modelu wyznaczania kursów rozliczeniowych
  • Zaprezentowanie dalszych kroków zmian Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej w zakresie niewypłacalności Członka Izby
  • Omówienie wyników audytu z procesu obsługi niewypłacalności
  • Przedstawienie statusu niewypłacalności z 18 marca 2020 r.
  • Przedstawienie tematu związanego z ograniczeniem ryzyk związanych z procesem wystawiania faktur
  • Podsumowanie działalności Komitetu w 2020 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 16 grudnia 2020 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 16 grudnia 2020 r.