Kariera

Młodszy specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem IRGiT
 

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • udział w bieżących pracach Działu Zarządzania Ryzykiem,
 • przygotowywanie analiz i raportów wspomagających bieżącą pracę działu,
 • udział w tworzeniu i rozwoju modeli zarządzania ryzykiem, w szczególności z zakresu ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego,
 • uczestnictwo w pracach rozwojowych rynków towarów giełdowych i instrumentów finansowych,
 • udział w realizacji polityki inwestycyjnej firmy,
 • analiza rynków giełdowych w kontekście wykorzystywanych modeli zarządzania ryzykiem,
 • analiza ryzyka kredytowego kontrahentów IRGiT oraz ocena jakości aktywów przyjmowanych jako zabezpieczenia,
 • obsługa zabezpieczeń pieniężnych i niepieniężnych wnoszonych przez Członków Izby,
 • kontakt z Członkami Izby w zakresie zarządzania ryzykiem.

   

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (aplikacje osób na ostatnich latach studiów są również mile widziane) preferowane kierunki: ekonometria, finanse, matematyka lub ekonomia,
 • wysokich umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności programu MS Excel),
 • podstawowej znajomości zagadnień związanych z rynkiem finansowym,
 • umiejętności współpracy w zespole i budowania relacji,
 • dyspozycyjności w ramach pełnego etatu.

 

Mile widziane:

 • znajomość funkcjonowania rynków kapitałowych,
 • znajomość modeli zarządzania ryzykiem,
 • znajomość podstaw VBA.

   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
 • wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz ze strony zespołu,
 • świetną atmosferę pracy w dynamicznym zespole,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjny system premiowy,
 • pracę w centrum Warszawy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres: rekrutacja@gpw.pl z podanym w tytule maila nr ref.: SZR/01/2019

Administratorem danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,  ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel.: +48 22 341 99 01,  irgit@irgit.pl

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,  na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane będą przetwarzane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przechowywane do czas zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym podanie innych danych jest dobrowolne.

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w przyszłości prosimy o dołączenie do aplikacji treści zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

 

Koordynator/Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
 

Zakres zadań:

 • udział i koordynacja prac spółki w zakresie projektów PCR (Price Coupling of Regions), MNA (Multi NEMO Arranegements) oraz XBID (The European Cross Border Intraday Initiative),
 • reprezentowanie spółki w pracach projektowych w ramach międzynarodowych grup roboczych,
 • udział w tworzeniu zasad współpracy z zagranicznymi giełdami i izbami rozliczeniowymi w odniesieniu do powyższych projektów,
 • udział i koordynacja prac w zakresie innych projektów rozwojowych spółki,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w spółce oraz w grupie kapitałowej,
 • zarządzaniem procesem realizacji projektu,
 • opracowaniem i utrzymywaniem planu zarządzania projektem, harmonogramu i budżetu projektu,
 • zarządzanie i identyfikacja ryzyk projektowych,
 • raportowanie postępu prac.

   

Oczekujemy:

 • znajomości zagadnień związanych z PCR, MNA oraz XBID,
 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub pokrewnym,
 • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego,
 • praktycznej znajomości funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i zagranicą,
 • ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowanie giełd i izb rozliczeniowych na tych rynkach,
 • bardzo dobrej znajomości zasad rozliczeń i zabezpieczeń rynków rozliczanych przez spółkę,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na pracę w międzynarodowych zespołach projektowych,
 • znajomość metodologii zarządzania projektami (np. PMP, PRINCE2, AGILE),
 • umiejętności współpracy w zespole i budowania relacji,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • wysokich umiejętności analitycznych.

   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjny system premiowy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 • pracę w centrum Warszawy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres: rekrutacja@gpw.pl z podanym w tytule maila nr ref.: SWM/01/2019

Administratorem danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,  ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel.: +48 22 341 99 01,  irgit@irgit.pl

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,  na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane będą przetwarzane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przechowywane do czas zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym podanie innych danych jest dobrowolne.

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w przyszłości prosimy o dołączenie do aplikacji treści zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

 

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń i Rozrachunku
 

Zakres zadań:

 • prowadzenie procesu rozliczeń i rozrachunku transakcji giełdowych oraz pozagiełdowych,
 • udział w bieżących pracach Działu Rozliczeń i Rozrachunku,
 • współpraca z bankiem płatnikiem Izby oraz bankami płatnikami członków Izby,
 • prowadzenie monitoringu nad zabezpieczeniami finansowymi poszczególnych członków Izby,
 • przygotowywanie analiz i raportów wspomagających bieżącą pracę działu,
 • uczestnictwo w pracach rozwojowych w zakresie istniejących oraz tworzonych rynków towarów giełdowych i instrumentów finansowych,
 • uczestnictwo w Zespole ds. Systemów Rozliczeniowych opracowującego zmiany funkcjonalne do systemów i aplikacji rozliczeniowych, przeprowadzanie testów.

   

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (bądź ostatni rok studiów magisterskich) – kierunki: finanse, matematyka, ekonomia lub energetyka, wysokich umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera wraz z pakietem MS Office (w szczególności znajomości programu MS Excel),
 • umiejętności w zakresie sprawnej obsługi systemów operacyjnych Windows oraz biegłej znajomości aplikacji systemu Windows,
 • umiejętności budowania relacji oraz współpracy w zespole,  chęci zdobywania wiedzy z dziedziny energetyki, finansów oraz systemów rozliczeń i obrotu giełdowego,
 • pomysłowości w podejściu do rozwiązywanych problemów

Mile widziane:

 • znajomość rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE),
 • znajomość zasad funkcjonowania giełd i izb rozliczeniowych,
 • znajomość rozporządzenia EMIR.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • rozwijającą pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres:

z podanym w tytule maila nr ref.: MS/1/2018.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie 00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj. z dnia 2016.06.28). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania". 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami.