Kariera

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Zakres zadań

 • Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w firmie, w tym:
 1. rozwój i utrzymanie systemów monitorowania bezpieczeństwa IT
 2. monitorowanie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa IT
 3. analizowanie przyczyn zdarzeń i incydentów identyfikowanych w systemach bezpieczeństwa i opracowywanie adekwatnych planów naprawczych
 4. przeprowadzanie testów penetracyjnych
 • Właściwa konfiguracja a następnie weryfikacja mechanizmów kontroli dostępu,
 • Rekomendowanie, doradztwo rozwiązań technologicznych
 • Identyfikacja i analiza nowych trendów i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa IT
 • Tworzenie i wdrażanie polityk i procedur,
 • Nadzór nad nadawaniem uprawnień,
 • Organizacja audytów bezpieczeństwa IT
 • Nadzór nad likwidacją sprzętu,
 • Inicjowanie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.

Oczekiwania:

 • minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • praktycznego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa: sieci, baz danych, aplikacji (w tym webowych), systemów operacyjnych (Windows, Linux/Unix),
 • Znajomość ataków z OWASP TOP10 m.in SQLi, XMLi, XSS,CSRF,
 • umiejętności wykorzystania narzędzi wspierających testy bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • praktycznego doświadczenia w administracji systemami bezpieczeństwa IT,
 • znajomości zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz analizą działania oprogramowania złośliwego
 • doświadczenia w opracowaniu dokumentacji związanej z bezpieczeństwem IT: polityki, procedury, plany ciągłości,
 • znajomości standardów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie oraz analizowanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, odporności na stres.

Mile widziane

 • Znajomość narzędzi: Burpsuite, Nessus, Qualys, Apache, KaliLinux, Metasploit, Analiza Malwre, Forensic
 • Znajomość technologii IPS/IDS/WAF
 • Dobra znajomość Redhat/Centos, Windows Server
 • certyfikaty branżowe (np. CISSP lub inne ).
 • doświadczenie w pracach związanych z wdrażaniem wytycznych KNF.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Praca w Warszawie na pełen etat,
 • Współpraca z firmami zagranicznymi, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia z załączonym CV na adres

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 80 lok. F35 w Warszawie 00-175 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Administrator IT

Główne obowiązki:

 • instalacja i konfiguracja systemów IT i dodatkowych komponentów (Red Hat, JBoss)
 • monitorowanie pracy systemów IT
 • weryfikacja działania i konfiguracji sprzętowej
 • rozwiązywanie incydentów związanych z pracą systemów IT
 • przygotowywanie procedur z zakresu administracji aplikacjami IT
 • instalowanie poprawek, aktualizacji i modyfikacji do systemów IT

Oczekiwania:

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie pracy jako administrator LINUX (Red Hat)
 • Doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym Vmware
 • Znajomość technik monitorowania serwerów oraz oprogramowania do monitoringu (zabbix)
 • Doświadczenie z zakresu administracji oraz monitorowania Jboss
 • Umiejętność pisania skryptów Shell
 • Znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Praca w Warszawie na etacie,
 • Szkolenia,
 • Współpraca z firmami zagranicznymi, możliwość stałego podnoszenia kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia z załączonym CV na adres

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 80 lok. F35 w Warszawie 00-175 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Projektant/tester aplikacji

Zakres obowiązków:

 • zbieranie wymagań funkcjonalnych od działów biznesowych
 • przygotowywanie specyfikacji funkcjonalnych i technicznych systemów IT
 • przygotowywanie specyfikacji nowych funkcji aplikacji IT
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi przy implementacji i wdrażaniu nowych funkcji
 • przygotowywanie procedur z zakresu obsługi aplikacji IT
 • przygotowywanie procedur, planów i scenariuszy testów aplikacji IT
 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych aplikacji IT
 • przeprowadzanie testów wydajnościowych systemów IT
 • nadzór nad środowiskiem testowym

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Dokładność i skrupulatność
 • Zdolność myślenia analitycznego oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • Znajomość ogólne zagadnienia z zakresu analiz i wdrożeń systemów informatycznych

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Praca w Warszawie na etacie,
 • Szkolenia,
 • Współpraca z firmami zagranicznymi, możliwość stałego podnoszenia kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia z załączonym CV na adres

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 80 lok. F35 w Warszawie 00-175 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Starszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Płynności

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • Bieżący udział w procesie zarządzania ryzykiem płynności zgodnie z procedurami wewnętrznymi Izby
 • Tworzenie rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem płynności zgodnych z wymogami Rozporządzenia EMIR dla CCP
 • Tworzenie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem płynności w spółce
 • Zawieranie umów i transakcji z bankami w zakresie zabezpieczania płynności
 • Monitorowanie zapotrzebowania Izby na środki płynne
 • Tworzenie raportów z zakresu zarządzania płynnością
 • kontakt z Członkami Izby, bankami komercyjnymi i NBP
 • Udział w projektach rozwojowych dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem

Wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie w obszarze zarzadzania płynnością i ryzykiem płynności
 • bardzo dobra znajomość mechanizmów zawierania transakcji typu Buy-Sell-Back i transakcji repo  
 • Znajomość metod pomiaru, kontroli i monitorowania ryzyka płynności
 • Znajomość zasad funkcjonowania izb rozliczeniowych CCP
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub matematyczne (preferowane: informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, matematyka)
 • Umiejętność obsługi komputera wraz z pakietem MS Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel), znajomość języka VBA będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Znajomość Rozporządzenia EMIR i pakietu MiFID II będzie dodatkowym atutem
 • Wysokie umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pakiet medyczny
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w strategicznych projektach prowadzonych przez Spółkę
 • Możliwości rozwoju i objęcia odpowiedzialności za obszar zarządzania ryzykiem płynności

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia z załączonym CV na adres

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 80 lok. F35 w Warszawie 00-175 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”