Obniżenie opłat - Rynek Towarowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT SA podjął uchwały o obniżeniu lub zawieszeniu pobierania następujących opłat:

  •     Obniżenie opłaty od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń w odniesieniu do wpłat Członków Izby na Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych i Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
  •     Zawieszenie pobierania opłaty od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
  •     Odstąpienie od pobierania opłaty za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.