Zarządzanie ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem w izbie rozliczeniowej jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach prowadzonych przez TGE, na pozagiełdowych rynkach towarów oraz na rynku instrumentów finansowych.

W skład systemu gwarantowania rozliczeń dla Rynku Towarowego wchodzą między innymi: depozyty zabezpieczające, depozyty transakcyjne, jak również fundusz gwarancyjny.
Poszczególne elementy systemu zostały szerzej omówione na odpowiednich podstronach.