Zabezpieczenie niepieniężne

Członkowie IRGiT oraz klienci Domów Maklerskich będących Członkami IRGiT mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych. Pozwalają one na zmniejszenie wymaganych środków pieniężnych z tytułu Depozytów Zabezpieczających. Ponadto umożliwiają zwiększenie Podstawowego Limitu Transakcyjnego (akceptowane jedynie Gwarancje Bankowe). Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane przez IRGiT to: Gwarancje Bankowe, Prawa Majątkowe oraz Uprawnienia do Emisji CO2.

Zabezpieczenia niepieniężne wnoszone są zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A..