Zabezpieczenie niepieniężne

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku, Członkowie IRGiT oraz klienci Członka IRGiT mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie:

  • depozytów zabezpieczających (gwarancje bankowe w PLN oraz EUR, Prawa Majątkowe, Uprawnienia do Emisji CO2 oraz waluta euro),
  • Podstawowego limitu transakcyjnego (gwarancje bankowe w PLN),
  • wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (gwarancje bankowe w PLN).

 

 

 

 

 

IRGiT akceptuje jedynie gwarancje bankowe wystawione przez banki, które spełniają wymogi opisane w  Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: .

Warunkiem akceptacji zabezpieczeń niepieniężnych jest zgodność dokumentów z wzorami opublikowanymi przez IRGiT.

 

Gwarancje bankowe

 

 

 

 

 

Uprawnienia do emisji EUA

 

 

 

Prawa Majątkowe PMOZE_A

 

 

 

Waluta euro