Zabezpieczenie niepieniężne

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A., Członkowie IRGiT oraz klienci Domów Maklerskich będących Członkami IRGiT mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie:

  • depozytów zabezpieczających (gwarancje bankowe, Prawa Majątkowe oraz Uprawnienia do Emisji CO2),
  • Podstawowego limitu transakcyjnego (gwarancje bankowe),
  • wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (gwarancje bankowe).

 

 

 

 

Gwarancje bankowe

IRGiT akceptuje jedynie gwarancje bankowe wystawione przez banki, które spełniają wymogi opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Wystawcami gwarancji mogą być wyłącznie banki zaakceptowane przez Izbę. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: .

Warunkiem akceptacji gwarancji jest jej zgodność z wzorem gwarancji bankowej opublikowanym przez IRGiT.