Zabezpieczenie niepieniężne

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku, Członkowie IRGiT oraz klienci Domów Maklerskich będących Członkami IRGiT mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie:

  • depozytów zabezpieczających (gwarancje bankowe, Prawa Majątkowe oraz Uprawnienia do Emisji CO2),
  • Podstawowego limitu transakcyjnego (gwarancje bankowe),
  • wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (gwarancje bankowe).

 

 

 

 

Gwarancje bankowe

IRGiT akceptuje jedynie gwarancje bankowe wystawione przez banki, które spełniają wymogi opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

Wystawcami gwarancji mogą być wyłącznie banki zaakceptowane przez Izbę. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: .

Warunkiem akceptacji zabezpieczeń niepieniężnych jest zgodność dokumentów z wzorami opublikowanymi przez IRGiT

 

Gwarancje bankowe

 

Uprawnienia do emisji EUA

 

Prawa Majątkowe PMOZE_A