Zabezpieczenie niepieniężne

Członkowie IRGiT oraz klienci Domów Maklerskich będących Członkami IRGiT mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych. Pozwalają one na zmniejszenie wymaganych środków pieniężnych z tytułu depozytów zabezpieczających. Ponadto umożliwiają zwiększenie limitu transakcyjnego. Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane przez IRGiT to: gwarancje bankowe, Prawa Majątkowe, Uprawnienia do Emisji CO2 oraz Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Zabezpieczenia niepieniężne wnoszone są zgodnie z uchwałą Zarządu IRGiT.