Parametry

Aktualne parametry ryzyka dla kontraktów na:

 

Aktualny mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na:

 

Aktualne wskaźniki redukcji dla zabezpieczeń niepieniężnych dla:

 

Aktualne limity koncentracji dla:

 

Archiwum parametrów