Gwarantowanie rozliczeń

Zadaniem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku dla wszystkich członków IRGiT.

System gwarantowania rozliczeń oparty jest na międzynarodowych standardach i składa się z trzech podstawowych elementów:

  • Depozyty Zabezpieczające
  • Depozyty Transakcyjne
  • Fundusze Gwarancyjne

Każdy członek wnosi zabezpieczenia, które pokrywają teoretyczne koszty zamykania pozycji, na które Izba może być narażona w momencie ogłoszenia niewypłacalności danego członka.