Fundusze gwarancyjne

Fundusz gwarancyjny jest kolejnym elementem systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wykorzystywany jest jedynie w sytuacji, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów zabezpieczających okażą się niewystarczające do pokrycia kosztów zamykania pozycji niewypłacalnego członka.

IRGiT aktualnie prowadzi trzy fundusze gwarancyjne dla:

 

Aktualne i archiwalne wartości mnożników Funduszu Gwarancyjnego dostępne są w zakładce parametry.