Fundusz Gwarancyjny

Fundusz Gwarancyjny jest kolejnym elementem systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wykorzystywany jest jedynie w sytuacji, gdy środki zgromadzone w ramach Depozytów Zabezpieczających okażą się niewystarczające do pokrycia kosztów zamykania pozycji niewypłacalnego członka.

IRGiT aktualnie prowadzi jeden Fundusz Gwarancyjny Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Regulacje IRGiT).

Aktualne i archiwalne wartości mnożników Funduszu Gwarancyjnego dostępne są w zakładce parametry.