Jak zostać członkiem?

Członkostwo

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4 (wejście D)
00-498 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel.: +48 22 341 99 01
E-mail:

Dziękujemy