Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w ogłoszeniu poniżej: