Pośredniczący podmiot gazowy

Uprzejmie informujemy, iż Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. posiada status Pośredniczącego Podmiotu Gazowego w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Powiadomienie Urzędu Celnego z dn. 23 października 2013 roku).