Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmianę do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. polegającą na uwzględnieniu przekształcenia dotychczasowego Rynku Terminowego Towarowego w OTF.  
  • Zmianie ulega również nazwa Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

W związku z planowanym na dzień 1 maja 2020 r. uruchomieniem przez Towarową Giełdę Energii S.A. zorganizowanej platformy obrotu (OTF) a w konsekwencji przekształceniem rozliczanego obecnie przez IRGiT Rynku Terminowego Towarowego w Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) i Rynek Terminowy Produktów z dostawą Gazu (RTPG), IRGiT wprowadza zmianę do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. polegającą na uwzględnieniu nowej nazwy rynków i zastąpieniu dotychczasowego określenia RTT na RTP. 

Ponadto celem ujednolicenia nazewnictwa Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku, określanych na podstawie Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) i Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej, obecna nazwa „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.” zmieni się na „Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej”.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 maja 2020 roku.