Zmiany w regulacjach IRGiT – nowa wersja Procedury postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Zmiany w regulacjach IRGiT – nowa wersja Procedury postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej

  •     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza nową wersję Procedury postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Procedura”),
  •     Procedura wchodzi w życie w dniu 10 maja 2019 r.

Wdrożenie nowej wersji Procedury ma na celu osiągnięcie wyższej efektywności oraz uporządkowanie procesu zarządzania niewypłacalnością Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Członek Izby”). Jednocześnie, jest to implementacja najlepszych praktyk i standardów rynkowych z zakresu zarządzania niewypłacalnością, która przyczynia się do znaczącego ograniczenia ryzyka rynkowego generowanego przez otwarte pozycje Członka Izby w przypadku wystąpienia niewypłacalności w skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych, które mogłyby wpłynąć na istotne zwiększenie kosztu zamknięcia pozycji tego Członka oraz spowodować pojawienie się dodatkowej presji rynkowej.
Wraz z wprowadzeniem Procedury, IRGiT publikuje „Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej” („Zasady”), które są wyciągiem z Procedury. W dalszym kroku, IRGiT zamierza okresowo przeprowadzać testy Procedury wraz z wszystkimi Członkami Izby. Zarówna publikacja Zasad jak i testy Procedury mają na celu zwiększenie świadomości procesu wśród jego uczestników, jak również jego dalsze udoskonalanie.

Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Obsługa niewypłacalności członka.

Szczegółowy komunikat operacyjny