Webinarium dotyczące fenomenu cen ujemnych na rynku energii

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. zorganizowała webinarium dotyczące fenomenu cen ujemnych na rynku energii. W spotkaniu wzięli udział Członkowie Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Podczas webinarium, prowadzonego przez Doradcę Podatkowego, zostały omówione prawne i formalne aspekty cen ujemnych oraz wskazane różnice w rozrachunku i rozliczeniu pomiędzy ceną ujemną a ceną „normalną” na ryku energii. Dodatkowo na spotkaniu został również poruszony temat możliwości wystąpienia cen zerowych na rynku polskim.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromne zainteresowanie i udział w spotkaniu.