Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na prawa majątkowe – styczeń 2016

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 272/95/12/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na Prawa Majątkowe ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na Prawa Majątkowe na poziomie k = 10%.