Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 22 maja 2019 roku

22 maja 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • Przedstawienie zmian organizacyjnych w Komitecie:

- powołanie Tomasza Wieczorka, Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem w IRGiT, na Przewodniczącego Komitetu,

- zgłoszenie Arkadiusza Wronki jako nowego Członka Komitetu reprezentującego Towarzystwo Obrotu Energią,

- rozszerzenie składu Komitetu o przedstawiciela European Federation of Energy Traders.

  • Zapoznanie Członków z wybranymi statystykami dotyczącymi obszaru zarządzania ryzykiem
  • Przedstawienie statusu prac związanych z kompensacją depozytów oraz prezentacja uzyskanych wyników
  • Omówienie obszarów do analizy w zakresie regulacji IRGiT
  • Przedstawienie założeń modelu zabezpieczeń dla XBID
  • Konsultacja treści komunikatu dotyczącego Defaultu

 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 22 maja dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 22 maja 2019 r