Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2019 rok

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2018, przypominamy o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna.

Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji (do pobrania tutaj) i przesłanie jej w formie elektronicznej na adres do dnia 19 grudnia 2018 roku (Uchwała Zarządu Nr 366/98/12/2018).

Oryginał dokumentu prosimy przesłać na adres korespondencyjny Spółki:
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4 (wejście D)
00-498 Warszawa

Wpłaty za opłatę roczną prosimy dokonywać do dnia 31 grudnia 2018 roku na rachunek bankowy Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 57 1050 0086 1000 0090 3113 9752

Uwaga!

W przypadku braku dokonania wyboru wariantu w terminie określonym przez Zarząd IRGiT, uznaje się, że Członek Izby kontynuuje wariant opłaty wybrany na poprzedni rok kalendarzowy (Regulamin GIR, Rynek towarowy, § 58, ust. 2).