Listopad | 2019

  • 06-11-2019

    Zmiany w regulacjach IRGiT

    •     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”) oraz do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.
    •     Zmiana wskazanych powyżej regulacji ma na celu dostosowanie zapisów w
    • [...] Więcej