Zmiana Banku Płatnika Członka Izby

Członek Izby ma prawo do zmiany Banku Płatnika Członka Izby na dowolny Bank z listy Banków dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków. W celu uzyskania zgody IRGiT na dokonanie zmiany BPCI, Członek Izby zobowiązany jest do poinformowania IRGiT o zamiarze zmiany Banku Płatnika Członka Izby (drr@irgit.pl) oraz w dalszej kolejności do wypełnienia i dostarczenia do IRGiT oryginałów następujących dokumentów:

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej
  2. Oświadczenie Członka Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Członka Izby
  3. Oświadczenie Członka Izby dot. testów generalnych
  4. Wniosek Członka Izby o zmianę BPCI

 

Uwaga!

  • "Oświadczenie Członka Izby dot. testów generalnych" zostanie dostarczone Członkowi Izby, indywidualnie do wypełnienia, po zgłoszeniu przez Członka Izby zamiaru zmiany Banku Płatnika Członka Izby.
  • Wszelkie informacje oraz zasady wypełniania dokumentów, określonych w punktach od 1 do 3, dostępne są w zakładce Banki rozliczeniowe -> Wybór Banku Płatnika Członka Izby.
  • Szczegóły postępowania dotyczącego zmiany Banku Płatnika Członka Izby będą przekazywane Członkowi Izby na bieżąco