Zabezpieczenia niepieniężne

Uczestnicy Rozliczający mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych. Pozwalają one na zmniejszenie wymaganych środków pieniężnych z tytułu depozytów zabezpieczających. Ponadto umożliwiają zwiększenie limitu transakcyjnego. Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane przez IRGiT to: gwarancje bankowe, Obligacje Skarbu Państwa, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, uprawnienia do emisji CO2.

Zabezpieczenia niepieniężne wnoszone są zgodnie z uchwałą Zarządu IRGiT nr 193/76/10/2015