Zabezpieczenia niepieniężne

Uczestnicy Rozliczający mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych. Pozwalają one na zmniejszenie wymaganych środków pieniężnych z tytułu depozytów zabezpieczających.

Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane przez IRGiT to gwarancje bankowe, prawa majątkowe oraz uprawnienia do emisji CO2.

Zabezpieczenia niepieniężne wnoszone są zgodnie z Szczegółowymi zasadami rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej