Wyrównanie do rynku

Wyrównanie do rynku (Mark-To-Market) jest przeprowadzane codziennie po zakończeniu sesji.

Do jego wyliczenia wykorzystywany jest Dzienny Kurs Rozliczeniowy, publikowany przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Równaniu do rynku podlegają zarówno pozycje otwarte na bieżącej sesji, jak i na poprzednich sesjach. Kursem odniesienia dla pozycji otwartych na bieżącej sesji jest kurs otwarcia pozycji.

Kursem odniesienia dla pozycji otwartych na poprzednich sesjach jest Dzienny Kurs Rozliczeniowy z dnia poprzedniego. Płatności z tytułu równania do rynku realizowane są w następnym dniu roboczym.