System monitorowania limitów transakcyjnych

System monitorowania Limitów transakcyjnych zapewnia bezpieczeństwo gwarantowania rozliczeń transakcji i pozwala na wyznaczenie aktualnej wartości dostępnego Limitu transakcyjnego Uczestnika Izby.

System polega na porównywaniu wartości zobowiązań danego Uczestnika Rozliczającego Izby z tytułu rozliczania pozycji w instrumentach finansowych oraz zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających do bieżącej wartości Limitu transakcyjnego.

W sytuacji gdy łączna wartość prognozowanych zobowiązań przekroczy całkowitą wartość wniesionych zabezpieczeń na depozyt transakcyjny i zabezpieczający, Rozliczający Uczestnik Izby wzywany jest do niezwłocznego uzupełnienia środków na subkoncie rachunku depozytów transakcyjnych.