Parametry

Aktualne parametry ryzyka dla kontraktów na:

Aktualny mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na:

  •  Prawa Majątkowe OZE

 Aktualne wskaźniki redukcji dla zabezpieczeń niepieniężnych dla:

 Aktualne limity koncentracji dla:

 

Aktualna wartość niezbędna do wyliczenia depozytu dostawy

 

Archiwum parametrów