Obsługa niewypłacalności uczestnika

Kolejność uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń w przypadku niewypłacalności Uczestnika Rozliczającego Izby:

 

Obsługa niewypłacalności Uczestnika Izby