Kaskadowanie

Kaskadowanie (podział) jest standardową procedurą stosowaną na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu. Polega na rozbiciu otwartych pozycji w kontrakcie kaskadującym na równoważną liczbę otwartych pozycji w kontraktach skaskadowanych. Następuje wyłącznie dla kontraktów rocznych i kwartalnych. Kaskadowanie odbywa się w ostatnim dniu kalendarzowym, poprzedzającym rozpoczęcie okresu kalendarzowego danej serii kontraktu, po zakończeniu sesji na Towarowej Giełdzie Energii S.A w tym dniu.