Gwarantowanie rozliczeń

Zadaniem systemu gwarantowania rozliczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku dla wszystkich Uczestników IRGiT działających na rynku finansowym.

System gwarantowania rozliczeń  składa się z poniższych elementów:

  • Depozyty zabezpieczające
  • Depozyty transakcyjne
  • System monitorowania limitów transakcyjnych
  • Wyrównanie do rynku (Mark-To-Market)
  • Fundusz Gwarancyjny

Każdy Uczestnik wnosi zabezpieczenia, które pokrywają teoretyczne koszty zamykania pozycji, na które Izba może być narażona w momencie ogłoszenia niewypłacalności danego Uczestnika.