Gwarantowanie rozliczeń

Zadaniem systemu gwarantowania rozliczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku dla wszystkich Uczestników Izby działających na rynku finansowym.

System gwarantowania rozliczeń  składa się z:

  • Depozytów zabezpieczających
  • Depozytów transakcyjnych
  • Funduszu Gwarancyjnego

Każdy Uczestnik wnosi zabezpieczenia, które pokrywają teoretyczne koszty zamykania pozycji, na które Izba może być narażona w momencie ogłoszenia niewypłacalności danego Uczestnika.