Depozyt transakcyjny

Depozyty transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych.

Składają się z:

  • depozytu dostawy,
  • limitu transakcyjnego.

Minimalna wartość depozytu transakcyjnego wynosi 10 000 zł.

 

Limit transakcyjny

Limit transakcyjny wyznaczany jest w oparciu o wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przypisanym depozytom transakcyjnym oraz wartość wymaganego depozytu dostawy.

Limit transakcyjny może być wnoszony jedynie w środkach pieniężnych.

 

Depozyt dostawy

Depozyt dostawy naliczany jest wyłącznie Uczestnikom rozliczających transakcje w zakresie kontraktów terminowych na Prawa Majątkowe OZE.

Regulacja depozytu dostawy następuje poprzez wniesienie środków pieniężnych lub w ramach blokady Praw Majątkowych OZE.

 

Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji depozytu dostawy określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Aktualna wartość parametru niezbędnego do wyliczenia depozytu dostawy publikowana jest w zakładce parametry.