Depozyt transakcyjny

Depozyt transakcyjny służy zabezpieczeniu rozrachunku.

Składa się ze środków pieniężnych wniesionych na subkonto rachunku depozytów transakcyjnych w Banku Płatniku Izby.

Środki wniesione na depozyt transakcyjny są podstawą do wyliczania maksymalnej ilości otwieranych pozycji przez Rozliczających Uczestników Izby oraz ich klientów.