Raporty rozliczeniowe

  • Logowanie

X-Stream Clearing Workstation to udostępniona Uczestnikom Izby aplikacja umożliwiająca dostęp do przedstawionych w przejrzysty sposób informacji dotyczących zawartych transakcji oraz import raportów prezentujących szczegółowe wartości rozliczeniowe.
Dostęp do raportów rozliczeniowych możliwy jest po zalogowaniu do aplikacji X-Stream Clearing Workstation przy użyciu dowolnej przeglądarki, która wykorzystuje .NET w wersji przynajmniej 4.5 (polecana aktualna). Do pobrania tu: www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=30653

Instrukcja do API
Hasło do Instrukcji do API można uzyskać kontaktując się z Biurem Rozwoju w IRGiT pod adresem mailowym:

Login i hasło do systemu nadawane są na wniosek Uczestnika Izby skierowany do Biura IRGiT.